BLANKIET RACHUNKU  

Osoby które chcą otrzymać rachunek proszone są o wypełnienie poniższego formularza:
Dane nabywcy:
Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
NIP:*
Imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie:*
Termin i miejsce szkolenia:*
Data wpłaty na konto:*
Wysokość wpłaty (kwota):*
Adres na jaki przesłać rachunek:
Miasto*
Kod pocztowy*
Ulica*
Nr. domu/mieszkania*
Dane kontaktowe:
Telefon*
Adres e-mail*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez Polską Federację Nordic Walking, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Akceptuję       Nie akceptuję