SZKOLENIA:

KURS INSTRUKTORSKI:

- GDAŃSK
9-11 grudnia 2016

  zapisy

Szkolenia sędziowskie:
 informacje wkrótce


Szkolenia "PROPONOWANE"
  zapisy

VIDEO:
WSPÓŁPRACA:


phpFormGenerator v2.0 Admin Portal

BLANKIET RACHUNKU  

Osoby ktre chc otrzyma rachunek proszone s o wypenienie poniszego formularza:
Dane nabywcy:
Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
NIP:*
Imi i nazwisko osoby odbywajcej szkolenie:*
Termin i miejsce szkolenia:*
Data wpaty na konto:*
Wysoko wpaty (kwota):*
Adres na jaki przesa rachunek:
Miasto*
Kod pocztowy*
Ulica*
Nr. domu/mieszkania*
Dane kontaktowe:
Telefon*
Adres e-mail*
Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgoszeniu przez Polsk Federacj Nordic Walking, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pn. zm.)

Akceptuj       Nie akceptuj

              

Zajęcia Nordic Walking

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY
PARTNER TECHNICZNY:


PATRONAT MEDIALNY:HOTELE I OŚRODKI:


    PARTNERZY
POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING, 80-716 Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1., tel: +48 668 648 638, e-mail: sekretariat@z.pfnw.eu

Wszelkie prawa dotyczące wykorzystania znaków PFNW są zastrzeżone i chronione prawnie.


facebook
Kal2015