SZKOLENIA:

KURS INSTRUKTORSKI:

- GDAŃSK
9-11 grudnia 2016

  zapisy

Szkolenia sędziowskie:
 informacje wkrótce


Szkolenia "PROPONOWANE"
  zapisy

VIDEO:
WSPÓŁPRACA:


Polska Federacja Nordic Walking - UZYSKAJ PATRONAT PFNW
 
                      :: UZYSKAJ PATRONAT PFNW
Regulamin przyznawania Patronatu
Polskiej Federacji Nordic Walking:


I - kryteria

 

a) Patronat PFNW jest szczeglnym wyrnieniem dla imprez sportowych, rekreacyjno- sportowych, rajdw i innych wydarze o tematyce Nordic Walking.
 

b) Jeeli impreza ma charakter sportowy lub rekreacyjno- sportowy, to powinna ona respektowa przepisy PFNW dotyczce prowadzenia rozgrywek oraz korzystanie z Kadry instruktorskiej i sdziowskiej PFNW
 

c) Jeeli wydarzenie ma charakter czysto rekreacyjny (np. rajd lub inne wydarzenie) to obligatoryjne jest pokaz i nauczanie techniki Nordic Walking przez instruktora z uprawnieniami Polskiej Federacji Nordic Walking
 

d) W przypadku wydarze cyklicznych patronat PFNW jest przyznawany kadorazowo na jedn edycj.

e) Objcie patronatu przez PFNW nie oznacza jednoczenie deklaracji wsparcia finansowego lub rzeczowego dla organizatora.

f) PFNW zamieci minimum dwie informacje o przyznaniu patronatu na swojej stronie internetowej przed i po imprezie a take na fanpage'u Facebooka.

 

II - procedura
 

a) Organizator wydarzenia wystpuje z wnioskiem o objcie przez PFNW patronatu. Wzr wniosku, o ktrym mowa stanowi zacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

b) Wniosek powinien zosta zoony najpniej na trzy tygodnie przed planowanym rozpoczciem wydarzenia ( w przypadku wniosku wysanego listownie obowizuje data wpynicia listu do PFNW a nie data na stemplu pocztowym). Niedotrzymanie tego terminu moe stanowi podstaw do odrzucenia wniosku.

c) Wniosek moe by wysany listem na adres PFNW lub poczt elektroniczn na sekretariat@pfnw.eu

d) PFNW moe zwrci si do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjanie, a take przedstawi wnioskodawcy warunki, po spenieniu ktrych moliwe byoby objcie patronatu.

e) O objciu lub odmowie objcia patronatu organizator powiadomiony zostanie w formie pisemnej lub za pomoc poczty elektronicznej

f) PFNW wystawi wnioskodawcy rachunek z numerem konta na ktry naley przesa okrelon kwot:
- impreza sportowo-rekreacyjna - 50z
- impreza rekreacyjna - 20z
- inne - do ustalenia indywidualnie.
Opaty wchodz w ycie z dniem 01.01.2014

 

III - warunki
 

a) W przypadku przyznania patronatu, organizator wydarzenia jest zobowizany do umieszczenia w materiaach informacyjno-promocyjnych zwizanych z tym wydarzeniem informacji o patronacie PFNW wraz z logiem
 

b) PFNW moe zobowiza organizatora wydarzenia objtego patronatem PFNW do umieszczenia na wydarzeniu identyfikacji PFNW przekazanej przez PFNW w iloci uzgodnionej przez strony.

c) W przypadku przyznania patronatu, organizator wydarzenia moe wysa (na adres sekretariat@pfnw.eu) krtk zapowied wnioskowanego wydarzenia na facebooku PFNW oraz w terminie do 3 dni od zakoczenia wydarzenia wysa zredagowan relacje z wydarzenia ( lub odnoniki patronw medialnych wraz z fotorelacj) do umieszczenia na facebooku PFNW lub stronie internetowej w dziale aktualnoci.
 


 

 

Zajęcia Nordic Walking

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY
PARTNER TECHNICZNY:


PATRONAT MEDIALNY:HOTELE I OŚRODKI:


    PARTNERZY
POLSKA FEDERACJA NORDIC WALKING, 80-716 Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1., tel: +48 668 648 638, e-mail: sekretariat@z.pfnw.eu

Wszelkie prawa dotyczące wykorzystania znaków PFNW są zastrzeżone i chronione prawnie.


facebook
Kal2015