FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Prosimy wypełnić formularz na min. 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
Prosimy również pamiętać, iż podane dane (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, miejscowość) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Federacji w celu ułatwienia kontaktu osobom zainteresowanym zajęciami Nordic Walking.
Prosimy o wypełnienie wszystkich pól.
Miejscowość i termin kursu
Imię
Nazwisko
Telefon (bez myślników i spacji)
Adres e-mail
Miejscowość
Województwo
Wykształcenie (kierunek i specjalizacja)
Wiek
Numer legitymacji instruktorskiej PFNW
Wzrost w cm. (dobór kijków)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez Polską Federację Nordic Walking, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Akceptuję       Nie akceptuję